PRACE ZIEMNE, WYKOPY

wykopy pod fundamenty, obiekty budowlane, hale magazynowe.

- wykopy pod sieć wodociągową, kanalizacyjną, elektryczną
- wykopy pod ogrodzenia, stawy, stawy rybne, baseny, oczka wodne

wykopy pod szamba, oczyszczalnie ścieków

- wymiana gruntu, utwardzanie nawierzchni, zagęszczanie

wykop i zasypywanie fundamentów 

- wyburzenia obiektów budowlanych

Oferujemy usługi nie tylko minikoparką, ale i koparko-ładowarką oraz dużą koparką kołową.